Lịch công tác – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 33 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 33, từ ngày 13/2/2023 đến ngày 19/2/2023

TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 26, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023

TUẦN 23 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 23, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

TUẦN 22 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 22, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

TUẦN 21 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 21, Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

TUẦN 20 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 20, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

TUẦN 17 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 17, Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022