TUẦN 33 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 33 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 13/2/2023 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị triển khai Hướng dẫn giảng dạy Ngoại ngữ trong ĐHQGHN và chuẩn bị tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học KHXH&NV. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT, Ban chủ nhiệm, các Trưởng Bộ môn K.TA; các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Việt Hòa (P.HCTH).
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với TT.ĐBCL về công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.ĐBCL.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Access English (Dự án phối hợp giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Văn phòng tiếng Anh châu Á RELO trong công tác bồi dưỡng giáo viên). Thành phần tham dự: thành viên theo quyết định 379/QĐ-ĐHNN ngày 07/2/2023 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Trung Quốc (HSK, HSKK). Thành phần tham dự: các ông/bà:  Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Lệ Quyên (K.NN&VH Trung Quốc), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát triển khai Đề án Hỗ trợ học tập của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CT HSSV.
14:00 – 15:00, tại P.408, A1PHT. Lâm Quang Đông họp triển khai công việc với lãnh đạo P. HTPT.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai kế hoạch nhiệm vụ học kỳ 2, năm học 2022-2023 của Bộ môn Tâm lý giáo dục học và Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ các đơn vị: BM.TLGD, TT. Tư vấn và Phát triển cá nhân; Trưởng các đơn vị: P.KHTC, P.TCCB, P.ĐT.
17:30 – 19:00, tại HT Vũ Đình LiênHiệu trưởng dự Chương trình tập huấn đội ngũ giáo sinh tham gia Đề án nâng cao chất lượng dạy, học tại huyện Ba Vì và tỉnh Phú Thọ năm 2023. Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, đội ngũ giảng viên – giáo sinh tham gia Đề án và khách mời.
THỨ BA, 14/2/2023 
8:00 – 10:00, tại HT Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên tham dự theo Thông báo số 145/TB-ĐHNN ngày 10/2/2023 của Hiệu trưởng.
8:30, tại P.A101, nhà điều hành ĐHQGHNPHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về cơ sở vật chất và tài chính tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Trọng Tuyến, Chu Mạnh Hùng (P.QT).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp thường trực Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học giai đoạn 2023-2028. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: K.SĐH, P.KHTC; bà Nguyễn Thị Mai Hương (K.SĐH).
16:00 – 17:30, tại P.301, A1Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng họp Ban tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).
THỨ TƯ, 15/2/2023 
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc với K.NN&VH Đức về việc triển khai Đề án đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lê Thị Bích Thủy, Lưu Trọng Nam, Lê Thị Bích Hằng (K.NN&VH Đức).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp cán bộ coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: cán bộ coi thi theo Quyết định số 398/QĐ-ĐHNN ngày 07/02/2023 của Hiệu trưởng.
17:00 – 20:00, tại HT tầng 1 SunwahHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình tập huấn Đại sứ học tập năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, TT.KT, TT.ĐMST; Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên; Ban chủ nhiệm, giảng viên phụ trách Đề án Hỗ trợ sinh viên trong học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ các đơn vị: K.ĐT&BDNN, các khoa đào tạo chính quy và BM.NN&VH Ả rập.
THỨ NĂM, 16/2/2023 
8:30 – 10:00, tại phòng GĐ TT.CNTT-TT&HL (C5, K.Pháp)PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị báo cáo sơ kết đánh giá Kế hoạch chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HTPT), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Lê Văn Tuyển (P.KHTC).
16:30, tại Học viên Quân Y 103PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng lớp văn bằng 2 (khoá 3, hệ VLVH) tổ chức tại Học viên Quân Y 103. Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Đỗ Tuấn Long, Lê Thị Vinh (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC) và các giảng viên giảng dạy.
THỨ SÁU, 17/2/2023 
10:00 – 11:45, tại HT tầng 2 SunwahBan Giám hiệu làm việc với Đoàn chuyên gia đến khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên tham dự theo Thông báo số 145/TB-ĐHNN ngày 10/2/2023 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:00, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự Tập huấn nghiệp vụ kỳ thi thử tuyển sinh vào Trường THPTCNN (đợt 1: ngày 19/02/2023). Thành phần tham dự: toàn thể Hội đồng thi đợt 1 ngày 19/02/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.
20:00 – 21:00, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hướng dẫn thí sinh tham dự kỳ thi thử tuyển sinh vào Trường THPTCNN (đợt 1: ngày 19/02/2023). Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, Trường THPTCNN và các thí sinh tham dự kỳ thi.
THỨ BẢY, 18/2/2023 
9:00 – 11:15, tại HT Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên tham dự theo Thông báo số 145/TB-ĐHNN ngày 10/2/2023 của Hiệu trưởng.
CHỦ NHẬT, 19/2/2023 
  

                                                             THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

8:30 – 12:00, ngày 14/2/2023, tại P.301, A1: tổ chức chấm Hồ sơ thực tập đợt tháng 2 năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Khoa Anh Việt, Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thị Thúy Ngân (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB). (thông báo nhắc việc)