Cơ cấu tổ chức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

ĐẢNG ỦY
BAN GIÁM HIỆU
HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO PHÒNG CHỨC NĂNG TRUNG TÂM
Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Khoa Sư phạm tiếng Anh Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học
Hội đồng tư vấn Hợp tác Phát triển Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh Phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, Truyền thông & Học liệu
Khoa Tiếng Anh Phòng Đào tạo Trung tâm Khảo thí
Khoa NN&VH Pháp Phòng Khoa học – Công nghệ Trung tâm Đảm bảo chất lượng
     Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ Trung tâm Phát triển nguồn lực
Khoa NN&VH Nga Phòng Chính trị & Công tác HSSV
  TT hỗ trợ sinh viên
Khoa NN&VH Trung Quốc Phòng Hợp tác & Phát triển
       TT nghiên cứu dạy – học tiếng Hán ULIS – Sunwah TT Hợp tác Đông Á
Khoa NN&VH Nhật Bản Phòng Kế hoạch – Tài chính
           TT hợp tác và phát triển Việt – Nhật 
Khoa NN&VH Đức Phòng Quản trị
Khoa NN&VH Hàn Quốc Phòng Thanh tra & Pháp chế
Hoc viện King Sejong Hà Nội 2
Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học
Khoa Sau đại học Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài
Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ
                 Trung tâm Giáo dục quốc tế
Bộ môn Tâm lý – Giáo dục
TT Tư vấn và Phát triển cá nhân (Up Center)
Bộ môn NN&VH Việt Nam
Bộ môn NN&VH Ả Rập
Bộ môn NN&VH Đông Nam Á
Trường THPT Chuyên NN
Trường THCS Ngoại ngữ
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Ban Chấp hành Công Đoàn Đoàn Thanh Niên
Hội Sinh Viên Hội Cựu giáo chức
  Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên