Hội nghị – Hội thảo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hội nghị – Hội thảo

Hội nghị Hợp tác và Phát triển năm 2023

Ngày 04/12/2023, thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác hợp tác và phát triển trong giai đoạn vừa qua và đề xuất biện pháp đẩy mạnh hơn nữa trong giai đoạn tới, Trường Đại

Tương lai của tiếng Anh

Ngày 13/6/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Tương lai của tiếng Anh” tại Hội trường tầng 1, toà nhà Sunwah. Năm 2023 là một