QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH

TUẦN 04, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo lịch công tác tuần 04 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

Bản tin nội bộ Quý II/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Ra mắt ấn phẩm ULIS FIRE JOURNAL số đầu tiên

Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (NCKH, ĐMST, KN) luôn gắn bó mật thiết với việc nâng cao chất lượng học tập, phát huy khả năng, sức sáng tạo của sinh viên và giúp sinh viên có cơ hội tạo