QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH

TUẦN 16, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10)

TUẦN 15, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 15 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

Bản tin nội bộ Quý III/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

TUẦN 14, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 14 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

TUẦN 10, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính _ Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 10 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)

TUẦN 09, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hơp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)

TUẦN 08, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 08 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)