TUẦN 21 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 21 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 21/11/2022 
8:00 – 9:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:00 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
10:00 – 12:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai các kỳ thi tuyển sinh các bậc học và kỳ thi Opympic bậc THPT của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: TT.KT, P.ĐT, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, P.QT, P.KHTC, TT.PTNL, TT.ĐMST, TT.CNTT-TT&HL, BGH Trường THPTCNN và Trường THCS NN.
10:00 – 11:00, tại P.404, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.ĐBCL.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Đề án mở CTĐT LKQT thạc sĩ với ĐH Ewha Hàn Quốc. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.KHTC, K.SĐH, K.NN&VH Hàn; chuyên viên phụ trách K.SĐH và nhóm giảng viên xây dựng Đề án.
14:00 – 15:00, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với PHT. FEFU Evgheny Vlasov (Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông). Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị: P.HTPT, K.NN&VH Nga.
16:00 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng dự Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.HCTH, TT.ĐMST, P.HTPT; Chủ tịch mạng lưới Ulis Alumni, Chủ tịch Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV.
THỨ BA, 22/11/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai tổ chức giảng dạy tiếng Anh cho Trường Đại học KHXH&NV. Thành phần tham dự: Trưởng  và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, K.TA và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.509, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác tổ chức chương trình Ngày hội việc làm năm 2022 với các đơn vị tuyển dụng tham gia chương trình. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về khai thác Bookworm Trung tâm Thư viện và Tri thức số, VNU. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV) và khách mời.
THỨ TƯ, 23/11/2022 
8:30 – 11:30, tại P.203, Nhà điều hành ĐHQGHNPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị “Tổng kết đánh giá công tác tổ chức thi các học phần chung ở TT.KT, ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2022 và các kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2027″.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức theo quyết định của Hiệu trưởng.
19:00 – 20:30, tại Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ khai giảng và hướng dẫn học chuyên đề 1 khoá Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ K4. Thành phần tham dự: toàn thể giảng viên BM.TLGD, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị: P.ĐT, K.SPTA; bà Trần Thị Lan Anh (K.SPTA) và toàn thể sinh viên đăng ký học lớp NVSPNN K4.
THỨ NĂM, 24/11/2022 
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng họp về công tác chuẩn bị triển khai Đề án thi VSTEP trên máy tính. Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách TT.KT; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về kế hoạch hoạt động CLB Ulis TV và Ulis IT năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn,  Nguyễn Tiến Dũng, , Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thuỷ (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Mai, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST) và khách mời.
THỨ SÁU, 25/11/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai công tác đào tạo đại học năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT.
10:00 – 11:30, tại Hòa LạcPHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tại Hoà Lạc. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lê Văn Tuyển (P.KHTC).
THỨ BẢY, 26/11/2022 
8:00 – 15:30, tại Hội trường Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Lễ kỷ niệm 30 năm giảng dạy tiếng Đức tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ, sinh viên K.NN&VH Đức và khách mời.
8:00 – 12:00, tại Hội trường Đại học Hùng Vương (TP. Việt Trì) và Zoom MeetingHiệu trưởng dự “Hội thảo khoa học giảng dạy và KTĐG môn tiếng Anh trong Chương trình giáo dục phổ thông mới đường hướng tiếp cận năng lực”. Thành phần tham dự: Ban tổ chức Hội thảo, toàn thể học viên khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm ngoại ngữ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2022, và khách mời.
CHỦ NHẬT, 27/11/2022 
8:30 – 10:30, tại sân nhà A1 và A2, Trường ĐHNN, ĐHQGHN  Ban Giám hiệu dự khai mạc chương trình Ngày hội việc làm năm 2022. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức Ngày hội việc làm theo Quyết định số 1380/QĐ-ĐHNN ngày 13/7/2022 của Hiệu trưởng; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng, trung tâm; lãnh đạo các Khoa/Bộ môn; ĐTN – HSV, khách mời và sinh viên quan tâm.
10:30 – 11:30, tại HT Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự chương trình Gặp mặt đại diện các đơn vị tuyển dụng sinh viên Nhà trường. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức Ngày hội việc làm theo Quyết định số 1380/QĐ-ĐHNN ngày 13/7/2022 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.HCTH, P.KHTC, P. HTPT, TT. ĐMST, Mạng lưới Cựu HSSV; lãnh đạo các Khoa/Bộ môn; ĐTN – HSV và khách mời.