Hồ sơ nhà khoa học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hồ sơ nhà khoa học

PGS. TS. Lưu Bá Minh – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

PGS.TS. Lưu Bá Minh hiện là Giảng viên cao cấp của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga sau nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.