KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thư mời tài trợ cho Hội thảo Quốc gia UNC2024

Hy vọng sớm nhận được hồi âm và hợp tác của quý đơn vị. https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-so-2-ve-hoi-thao-unc2024-nghien-cuu-giang-day-ngoai-ngu-ngon-ngu-va-quoc-te-hoc-tai-viet-nam/ Mọi chi tiết liên hệ: TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, ĐHNN, ĐHQGHN Email: unc@ulis.vnu.edu.vn Trân trọng.

Nhiều hoạt động tiền Hội thảo 2023 IGRS

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (2023 IGRS) đã diễn ra nhiều hoạt động tiền hội thảo