KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUÝ II-2022

Trân trọng gửi tới Quý vị và Thầy cô Bản tin Khoa học Công nghệ Quý II- 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Nội dung Bản tin bao gồm: 1. Khen thưởng thành tích hoạt động KHCN năm học 2021-2022 2. Hội nghị,

Hỗ trợ đăng ký đề tài NAFOSTED-FWO năm 2022

[HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI KHCN, NGÂN SÁCH NGOÀI TRƯỜNG] Phòng Khoa học Công nghệ trân trọng mời Thầy cô tham gia đăng kí đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED-FWO (Bỉ) 2022. Thông tin chi tiết như sau: Thông báo