3 Công khai năm học 2015-2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

3 Công khai năm học 2015-2016

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

Báo cáo công khai thông tin năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2015-2016 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)
PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT
SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
vChiến lược phát triển (Xem chi tiết tại đây)
vKế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
vKế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 (Xem chi tiết tại đây)
vKế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 (Xem chi tiết tại đây)
vKế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
vKế hoạch nhiệm vụ năm học 2012– 2013 (Xem chi tiết tại đây)
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra các chương trình, ngành đào tạo
vChuẩn đầu ra các chương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)
vChuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Sau đại học
Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)
Các chương trình đào tạo
vChương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)
vChương trình đào tạo Sau đại học
Chương trình đào tạo Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
Chương trình đào tạo Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)
vChương trình liên kết quốc tế (Xem chi tiết tại đây)
Danh mục tài liệu tham khảo
vChương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)
vChương trình đào tạo Sau đại học
Chương trình đào tạo Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
Chương trình đào tạo Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

Quy mô đào tạo năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2012-2013

vQui mô đào tạo đại học chính qui (Xem chi tiết tại đây)
vQui mô đào tạo vừa làm, vừa học (Xem chi tiết tại đây)
vQui mô đào tạo sau đại học (Xem chi tiết tại đây)
vQui mô đào tạo liên kết quốc tế (Xem chi tiết tại đây)
vQui mô đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ (Xem chi tiết tại đây)
vSố lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh người nước ngoài (Xem chi tiết tại đây)
vĐào tạo theo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2012-2013
vChất lượng đào tạo thực tế năm học 2012-2013 (Biểu mẫu 1- ĐHQGHN) (Xem chi tiết tại đây)
vKhóa luận tốt nghiệp 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
vKhóa luận tốt nghiệp 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
vKhóa luận tốt nghiệp (Xem chi tiết tại đây)
vLuận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ 2015-2016 (Xem chi tiết tại đây)
vLuận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
vLuận văn Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
vLuận án Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)
Kiểm định chất lượng năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Kiểm định chất lượng năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Kiểm định chất lượng năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2015 – 2016 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2014 – 2015 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2012 – 2013
vCác đề tài, đề án NCKH nghiệm thu năm 2012 (Xem chi tiết tại đây)
vCác Hội thảo, hội nghị khoa học năm 2012 (Xem chi tiết tại đây)
vCác công trình NCKH sinh viên năm 2012 (Xem chi tiết tại đây)
vCác bài nghiên cứu đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế (Xem chi tiết tại đây)
 
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016  (Xem chi tiết tại đây)
Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Đội ngũ cán bộ, giảng viên 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Đội ngũ cán bộ, giảng viên 2013 (Xem chi tiết tại đây)
vLý lịch khoa học của giảng viên có trình độ tiến sỹ năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
vLý lịch khoa học của giảng viên có trình độ tiến sỹ (Xem chi tiết tại đây)
Đội ngũ cán bộ, giảng viên 2012
vĐội ngũ giảng viên, CB quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 4-ĐHQGHN). (Xem chi tiết tại đây)
vSố lượng và danh sách giảng viên có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, giáo sư, phó giáo sư. (Xem chi tiết tại đây)
vDanh sách giảng viên tham gia chương trình đào tạo (Xem chi tiết tại đây)
vSố lượng giảng viên, các nhà khoa học của đơn vị đi công tác giảng dạy, nghiên cứu, tham gia hội thảo, hội nghị khoa học nước ngoài (Xem chi tiết tại đây)
vGiảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu (Xem chi tiết tại đây)
vLý lịch khoa học của giảng viên (theo Biểu mẫu 5-ĐHQGHN) (Xem chi tiết tại đây)
vTrách nhiệm của giảng viên và cố vấn học tập (Xem chi tiết tại đây)
Cơ sở vật chất 2016 – 2017 Biểu mẫu 3-ĐHQGHN (Xem chi tiết tại đây)
Cơ sở vật chất 2013 Biểu mẫu 3-ĐHQGHN (Xem chi tiết tại đây)
Cơ sở vật chất  2012 Biểu mẫu 3-ĐHQGHN (Xem chi tiết tại đây)
TÀI CHÍNH 2016 (Xem chi tiết tại đây)  
TÀI CHÍNH 2015 (Xem chi tiết tại đây) 
TÀI CHÍNH 2014 (Xem chi tiết tại đây)
TÀI CHÍNH 2012 (Xem chi tiết tại đây)