Tra cứu học phí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu học phí

  • Thông báo thu bổ sung học phí kì 2/2022-2023 >> tại đây <<
  • Sinh viên nợ học phí sẽ tạm dừng các hoạt động: đăng kí môn học kì tiếp theo, nhận học bổng, nộp hồ sơ thực tập, hồ sơ xét tốt nghiệp.
  • Thông tin liên lạc: Phòng Kế hoạch – Tài chính – P205 nhà A1; Số điện thoại 0246.297.7098
  • Dữ liệu học phí được tính đến hết ngày 04/08/2023