ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trung tâm ĐBCL – Kế hoạch hoạt động 2018-2019

Kế hoạch công việc năm học 2018-2019 Đảm bảo hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi người học về chất lượng giảng dạy, hoạt động hỗ trợ đào tạo, điều kiện ĐBCL và CSVC được tiến hành ở tất cả các hệ đào tạo