hcth – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by hcth

Thư mời báo giá thiết kế và may balo cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Để phục vụ cho việc giảng dạy, đi làm, đi công tác của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường, đồng thời quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Nhà trường đến xã hội, Trường Đại học Ngoại ngữ đang có kế hoạch mua sắm balo cho cán bộ trong toàn Trường. Trường Đại học Ngoại ngữ kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp sản phẩm hàng hóa gửi báo giá theo yêu cầu

TUẦN 37, NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 13/3/2023   8:00 – 9:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp với Phòng Hợp tác – Phát triển. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.HTPT; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.ĐT, K.ĐT&BDNN, P.KHCN. 10:00, tại P.A101 Nhà Điều hành (Hòa