Hệ thống đề tài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hệ thống đề tài

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (có đối chiếu với tiếng Việt)”

Ngày 14/1/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.18.21 “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ

Khảo sát về thói quen đọc của sinh viên Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên SĐH và NCS! Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, một trong các đối tác của trường ta, đang phối hợp thực hiện nghiên cứu với GS. Fredricka Stoller, học giả Fullbright thuộc Đại