Sinh viên quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sinh viên quốc tế

Đăng thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Sinh viên bắt đầu trở lại học tập tại Trường

Ngày 07/02/2022, các lưu học sinh nước ngoài học tiếng Việt đã bắt đầu trở lại học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Đây là những lớp đầu tiên quay trở lại dạy và học theo hình thức trực tiếp tại trường sau