TUẦN 31 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 31 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 30/01/2023 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp chuẩn bị cho công tác đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ phục vụ cho đánh giá chính thức tại Nhà trường (vào ngày 14-17/2/2023). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Đàm Minh Thủy, Đặng Thị Thanh Thúy (K.NN&VH Pháp), Phạm Minh Tiến, Nguyễn Đình Hiền (K.NN&VH Trung Quốc), Đào Thị Nga My, Trần Kiều Huế (K.NN&VH Nhật Bản), Trần Thị Hường, Nguyễn Thùy Dương (K.NN&VH Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.ĐT về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ HK2 năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.ĐT; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với K.SĐH về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ HK2 năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ K.SĐH; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
THỨ BA, 31/01/2023 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo và các giáo vụ khoa, cán bộ điều phối chương trình thuộc tổ nghiệp vụ K.ĐT&BDNN về kế hoạch năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Hoa Ngọc Sơn, Đỗ Tuấn Long (K.ĐT&BDNN) và các chuyên viên thuộc thành phần được mời.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐH ĐB Trường lần thứ XIX. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Bùi Thúy Nga (VP Đảng uỷ).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ HK2 năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.CT&CT HSSV.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai nhiệm vụ học kỳ II và chuẩn bị tuyển sinh 2023 của Trường THCSNN. Thành phần tham dự: BGH Trường THCSNN; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.QT.
16:30 – 17:30, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đình Hiền (K.NN&VH Trung Quốc), Bùi Thuý Nga (VPĐU).
THỨ TƯ, 01/2/2023 
8:00 – 11:00, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông tiếp Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ phục vụ cho đánh giá chính thức tại Nhà trường (vào ngày 14-17/2/2023). Thành phần tham dự: thành viên, đơn vị liên quan phụ trách công việc theo Thông báo số 64/TB-ĐHNN ngày 16/1/2023 của Hiệu trưởng.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với TT.ĐMST về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ HK2 năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.ĐMST.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo P.TCCB về rà soát cơ cấu tổ chức, nhân sự. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB).
THỨ NĂM, 02/2/2023 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu làm việc với P.HTPT về kế hoạch năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN); lãnh đạo và chuyên viên P.HTPT.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm Chuyên gia Chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên theo Quyết định số 1441/QĐ-ĐHNN ngày 20/7/2022 của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 03/2/2023 
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
THỨ BẢY, 04/2/2023 
  
CHỦ NHẬT, 05/2/2023