Giới thiệu chung Phòng Hợp tác và Phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu chung Phòng Hợp tác và Phát triển

–   Tên Phòng: Phòng Hợp tác và Phát triển

  • Địa chỉ:408 – Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Điện thoại: 84-04-66803462
  • Fax: 84-04-37548056
  • Email: international@gmail.com

Lãnh đạo đơn vị:

  • Trưởng phòng: Đỗ Minh Hoàng

+ Điện thoại: 84-04-37547988

+ Địa chỉ: P.409 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Email: hoangdm@vnu.edu.vn/dominhhoang@yahoo.com

 

     –    Cơ cấu tổ chức

                    + Lãnh đạo: TS. Đỗ Minh Hoàng,  Trưởng phòng

                    + Tổng số cán bộ : 07

+ Bảng tổng hợp nhân sự:

Tình hình đội ngũ:

 

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ đào tạo chuyên môn

Nam

Nữ

TSKH

TS

ThS

ĐH

CBVC trong biên chế

 4

1

3

4

 

1

2

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

 3

 

 

 

 

 

 

 

CBHĐ dưới 12 tháng

0

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

7

2

5

4

 

2

3

2

 

Phân công nhiệm vụ: 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH, 
NHIỆM VỤ

NHIỆM VỤ

CHUYÊN MÔN

 

LIÊN HỆ

1

ĐỖ MINH HOÀNG

Tiến sĩ, Trưởng phòng,

Giảng viên chính

Chỉ đạo chung tất cả các chương trình, hoạt động của đơn vị dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu

– Địa chỉ: P.409 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Điện thoại: 84-04-37547988

– Email: hoangdm@vnu.edu.vn/

           dominhhoang@yahoo.com

2

MAI VÂN HOA

Thạc sĩ,

Chuyên viên chính

1. Đầu mối về tổ chức Hội nghị – Hội thảo

2. Theo dõi thực hiện các chương trình, thỏa thuận hợp tác trong nước

– Địa chỉ: P.407, 408 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

– Email: hoahauhoaanh@yahoo.com

3

BÙI T. THUÝ NGA

Thạc sĩ,

Chuyên viên

1. Theo dõi thực hiện các chương trình, thỏa thuận hợp tác quốc tế

2. Đầu mối đảm bảo chất lượng

3. Quản lý đào tạo lớp tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý cho giáo viên

4. Tổ trưởng công đoàn

– Địa chỉ: P.407, 408 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

– Email: bt_nga@yahoo.com

4

NGUYỄN THỊ HẠNH

Cử nhân, Chuyên viên

1. Phụ trách đoàn ra

2. Quản lý các ấn phẩm truyền thông, quà tặng

3. Theo dõi mục Hợp tác phát triển trên website trường

4. Phụ trách cơ sở vật chất

– Địa chỉ: P.407, 408 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

– Email: hanhnt.ulis@gmail.com

5

TRẦN THÙY LINH

Thạc sĩ, Chuyên viên

1. Quản lý sinh viên quốc tế

2. Đầu mối truyền thông về học bổng

3. Phụ trách kỳ thi Olympic tiếng Nga

4. Quản lý lớp Dự bị tiếng Việt

– Địa chỉ: P.405 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

– Email: linhtranru8890@gmail.com

6

ĐỖ VŨ NHẬT MINH

Cử nhân, Chuyên viên

1. Quản lý giáo viên, chuyên gia nước ngoài

2. Theo dõi văn bản đến – đi của phòng

3. Quản lý đào tạo lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha cho sinh viên

– Địa chỉ: P.407, 408 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

– Email: dovunhatminh95@gmail.com

7

LƯU MẠNH KIÊN

Tiến sĩ, chuyên viên

1. Quản lý đoàn vào

2. Phụ trách báo cáo về công tác Hợp tác và Phát triển

– Địa chỉ: P.405 Nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

– Email: kienlm86@gmail.com