TUẦN 34 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 34 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 20/2/2023 
8:00 – 10:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp Ban tổ chức, các Tiểu ban phục vụ UNC2023. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức UNC2023 theo Quyết định số 1485/QĐ-ĐHNN ngày 25/7/2022 của Hiệu trưởng, thành viên các Tiểu ban phục vụ UNC2023 theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHNN ngày 3/2/2023 của Hiệu trưởng.
10:30 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo P.ĐT.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch CĐ Trường), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN).
15:30 – 17:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai Đề án hỗ trợ học tập cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CT HSSV.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông họp Ban Tổ chức Olympic tiếng Anh 2023. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 433/QĐ-ĐHNN ngày 14/02/2023.
16:00 – 17:00, tại P.208, A1Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn TLGD về việc triển khai Đề án Đổi mới Sáng tạo năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh (BM.TLGD).
THỨ BA, 21/2/2023 
8:30 – 11:30, tại P.509, A1Ban Giám hiệu dự Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản về Đảm bảo chất lượng, Kết nối và phục vụ cộng đồng. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng trường và trưởng các đơn vị trực thuộc.
10:00 – 11:30, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn triển khai Quy chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN cho cán bộ phục vụ đào tạo. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.TT&PC; chuyên viên phụ trách các phòng ban, trung tâm, giáo vụ các khoa đào tạo, bộ môn.
10:00, tại Bệnh Viện E, số 89 đường Trần Cung, Cầu Giấy, HNPHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng các đơn vị đối tác nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2023.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc cải tạo, sửa chữa P.101, A3. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) , Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH) và khách mời.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai thi VSTEP trên máy tính. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: TT.KT, TT.CNTT-TT&HL, P.QT; các ông/bà: Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
17:30 – 20:00, Hội trường Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự họp Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ toàn trường, các Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên, các đồng chí Đảng viên Chi bộ Sinh viên và khách mời.
20:00 – 21:30, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn triển khai Quy chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN cho sinh viên QH2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.ĐT, cán bộ, giảng viên quan tâm và toàn thể sinh viên QH.2022.
THỨ TƯ, 22/2/2023 
8:00 – 8:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
8:30 – 10:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
10:30 – 12:00, tại P.208, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trưởng P.ĐT và Giám đốc TT.KT.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp thường trực tuyển sinh đại  học chính quy và liên kết quốc tế. Thành phần tham dự: Ban thường trực tuyển sinh đại học chính quy và liên kết quốc tế.
THỨ NĂM, 23/2/2023 
8:30 – 11:30, tại Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa LạcPHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng mở rộng, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).
17:00 – 20:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình tập huấn Đại sứ học tập năm học 2022-2023. Thành phần tham gia: lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV, Đại sứ học tập và sinh viên tham gia chương trình.
THỨ SÁU, 24/2/2023 
8:30 – 10:00, tại phòng họp tầng 1 Nhà điều hành ĐHQGHN tại Hòa LạcHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về dự thảo Hướng dẫn công tác giảng dạy ngoại ngữ theo Quy chế mới trong ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, K.TA, TT.KT; bà Nguyễn Quỳnh Hoa (P.ĐT).
10:00, tại P.A209 Nhà điều hành ĐHQGHN tại Hoà LạcBí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN.
14:00 – 17:10, tại Hội trường Sunwah và trực tuyếnHiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm khoa học quốc tế “Triển vọng về giảng dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc phổ thông tại Việt Nam”. Thành phần tham dự: Ban tổ chức tọa đàm, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: P.KHCN,  K.NN&VH Hàn Quốc, các đại biểu quan tâm và khách mời.
THỨ BẢY, 25/2/2023 
  
CHỦ NHẬT, 26/2/2023 
  
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 22/2/2023 đến 25/2/2023, tại Yên Bái: PHT. Nguyễn Xuân Long chỉ đạo công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.