TUẦN 22 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 22 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 28/11/2022 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
9:30 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HSSV (09/01/2023). Thành phần tham dự: lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.HCTH, P.CT&CTHSSV, P.QT, TT.ĐMST, TT.PTNL; Trưởng các đơn vị: Trường THPT CNN, Trường THCS NN, Bộ môn Văn hoá Việt Nam, P. KHTC, P.TCCB; Chủ tịch mạng lưới cựu HSSV, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch HSV.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng họp với Chi uỷ Chi bộ sinh viên. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL) và các Đảng viên là cán bộ thuộc Chi bộ sinh viên.
14:00 – 15:30, tại Nhà Đa năng, Trường ĐHNNPHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị buổi giao lưu CLB Borussia Dortmund và học sinh Trường THPTCNN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT) và khách mời.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về cải tạo tầng 2 nhà C3. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
16:00 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp đơn vị tuyển dụng thực tập Nhật Bản. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CTHSSV, lãnh đạo P.HTPT, đại diện Ban chủ nhiệm K.NN&VH Nhật Bản.
20:00 – 21:30, trực tuyếnPHT. Lâm Quang Đông họp Ban tuyên giáo (mở rộng). Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
THỨ BA, 29/11/2022 
8:30 – 11:30, tại P.901, D2 (ĐHQGHN)Ban Giám hiệu dự tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đình Hiền (K.NN&VH Trung Quốc), Bùi Thuý Nga (VPĐU).
10:00 – 12:00, tại VP Đề án 844, Bộ KHCNPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ năm 2021 thuộc Đề án 844 (Bộ KHCN). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Đào Thị Diệu Linh (BMTLGD), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng dự họp Chi bộ P.HCTH-HTPT. Thành phần tham dự: toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.HCTH-HTPT.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp xây dựng báo cáo công tác đào tạo các bậc học. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, K.ĐT&BDNN; đại diện BGH Trường THCSNN, Trường THPTCNN.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng họp chuẩn bị xây dựng báo cáo về Quản trị đại học. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.HCTH, P.QT, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị chương trình tập huấn lớp trưởng. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CT HSSV, các lớp trưởng tham gia BTC chương trình.
THỨ TƯ, 30/11/2022 
8:30 – 10:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
10:30 – 12:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về thi Olympic THPT ĐHQGHN, thi tuyển vào lớp 10 Trường THPTCNN và lớp 6 Trường THCSNN  năm 2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT; lãnh đạo các đơn vị: TT.KT, P.QT, Trường THPTCNN, Trường THCSNN, TT.ĐMST. (Lưu ý: Hiệu trưởng Trường THPTCNN, Trường THCSNN có thể mời dự họp các cán bộ trực tiếp là đầu mối kỳ thi Olympic THPT, THCS ĐHQGHN).
14:00 – 16:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác thực tập trong và ngoài nước của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách: P.CT&CTHSSV; Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.TT&PC, P.KHTC, K.NN&VH Nhật Bản, P.ĐT, TT.ĐMST.
THỨ NĂM, 01/12/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Hội đồng Thi đua khen thưởng bình xét các danh hiệu Gương mặt ULIS và khen thưởng đột xuất đợt tháng 12/2022. Thành phần tham dự: Hội đồng TĐKT Trường Đại học Ngoại ngữ theo Quyết định số 983/QĐ-ĐHNN ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp tổ tiếp nhận tài trợ năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: thành viên theo Quyết định số 2423/QĐ-ĐHNN ngày 02/11/2022 của Hiệu trưởng.
9:00 -11:30, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Hà Lê Kim Anh dự cuộc thi Thuyết trình Tìm hiểu Cộng đồng châu Á (lần thứ 7). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.ĐT, P.HCTH, P.CT&CT HSSV; Ban tổ chức cuộc thi, các thí sinh dự thi và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.509, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn Kỳ thi ĐGNL tiếng Nhật. Thành phần tham dự: thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng điểm, Trưởng Thư ký, Thư ký theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 02/12/2022 
8:30 – 12:00, P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông họp triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng Hậu kiểm định Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL, P.HCTH, P.HTPT, P.TCCB, Văn phòng Đảng ủy, P.CT&CTHSSV,  P.QT, P.KHCN, P.ĐT, K.SĐH, P.KHTC. (Lưu ý: TT.ĐBCL thông báo các ca họp cụ thể tới từng đơn vị tham gia họp).
8:30, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ Khai giảng Sau đại học khóa QH2022.2 và Trao bằng cao học đợt 3.2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách K.SĐH; HVCH, NCS khóa QH2022.2, các tân Cử nhân, tân NCS và khách mời.
14:00 – 16:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp về các Đề án Đổi mới Sáng tạo năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.TCCB.
16:00 – 17:00, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh họp về Dự án SILKEN với Hội đồng Anh. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).
THỨ BẢY, 03/12/2022 
  
CHỦ NHẬT, 04/12/2022 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆCTừ ngày 28/11/2022 đến ngày 01/12/2022: PHT. Lâm Quang Đông công tác tại nước ngoài.