HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Thúc đẩy hợp tác với Học viện EHLE, Nhật Bản

Ngày 16/05/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hasegawa Keiichi – Chủ tịch Hội đồng Học viện EHLE (Nhật Bản). Tham dự có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch