Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo

Thư mời tham gia và tài trợ cho Hội thảo UNC2023

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân tham gia và tài trợ cho Hội thảo Quốc gia UNC2023: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học