Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo

Diễn đàn Sci-CHAT – Nơi khởi nguồn ý tưởng

Tập hợp những thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học, đổi mới giảng dạy ngoại ngữ, quốc tế học, diễn đàn Sci-CHAT hứa hẹn là một sân chơi giao lưu, kết nối và tìm kiếm thông tin hữu hiệu cho các nhà hoạt

Thông báo tài trợ của GCRF (Education and Learning in Crises)

Kính gửi các Nhà khoa học, Trong khuôn khổ Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF) của Chính phủ Anh, British Academy vừa mở thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu về Giáo dục và học tập trong khủng hoảng. Chương trình tài trợ