Hội nghị – Hội thảo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hội nghị – Hội thảo

Nhiều hoạt động tiền Hội thảo 2023 IGRS

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (2023 IGRS) đã diễn ra nhiều hoạt động tiền hội thảo

ULIS tham gia Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 02-06/09/2023, đoàn công tác