Lịch công tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 10, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính _ Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 10 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)

TUẦN 09, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hơp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)

TUẦN 08, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 08 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)

TUẦN 04, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo lịch công tác tuần 04 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021