Quy định – Hướng dẫn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Quy định – Hướng dẫn

03 Hướng dẫn về công tác HTPT

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ LHS [LINK] Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ CGNN [LINK] Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế [LINK]