Chuyên gia nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Chuyên gia nước ngoài

[Video] Gặp gỡ cán bộ quốc tế tại ULIS

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN vốn được biết là trường đại học đào tạo ngoại ngữ với chất lượng top đầu cả nước. Ở đây có nhiều cán bộ nước ngoài đang giảng dạy và làm việc ở nhiều vị trí khác nhau.