Phổ biến pháp luật – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Phổ biến pháp luật

Nguồn gốc, mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 9/11

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, ta có Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp năm 1992. Những tư tưởng lập hiến, giá trị dân chủ,

Quyền của phụ nữ trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Từ xưa đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ những người lao động tạo dựng nên xã hội. Phụ nữ thể hiện vai trò quan trọng và không thể tách rời ở mọi

[Infographic] Luật An ninh mạng

Từ ngày 28 đến ngày 31/8/2023, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Tuần lễ hội nhập cho tân sinh viên khoá QH2023.F1. Thông qua chuyên đề “Uliser hiểu biết về luật”, các bạn sinh viên đã nắm rõ hơn các quy định

Một số văn bản mới ban hành tháng 8/2023

Tháng 8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ,… đã ban hành một số văn bản mới trong lĩnh vực giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng giới thiệu đến thầy, cô và người học nội dung chính các văn bản

Một số văn bản mới ban hành tháng 4/2023

Tháng 4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành một số văn bản mới trong lĩnh vực giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng giới thiệu đến thầy, cô và người học nội dung chính

[Infographic] Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, với mong muốn tạo sự thuận tiện trong việc tìm hiểu văn bản, quy định mới, phòng Thanh tra và Pháp chế trân trọng giới