Bản tin nội bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Bản tin nội bộ

Bản tin nội bộ Quý II/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Ra mắt ấn phẩm ULIS FIRE JOURNAL số đầu tiên

Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (NCKH, ĐMST, KN) luôn gắn bó mật thiết với việc nâng cao chất lượng học tập, phát huy khả năng, sức sáng tạo của sinh viên và giúp sinh viên có cơ hội tạo

Bản tin nội bộ Quý I/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý I năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với

(Video) Bản tin quý 4/2020

ULIS Media xin được gửi đến quý bạn video bản tin quý 4 năm 2020 của ULIS. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của ULIS trong 3 tháng cuối năm 2020 nhé.

Bản tin nội bộ Quý IV/2020

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2020. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa