Bản tin nội bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Bản tin nội bộ

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUÝ II-2022

Trân trọng gửi tới Quý vị và Thầy cô Bản tin Khoa học Công nghệ Quý II- 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Nội dung Bản tin bao gồm: 1. Khen thưởng thành tích hoạt động KHCN năm học 2021-2022 2. Hội nghị,

Bản tin nội bộ Quý II/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa