TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 26/12/2022 
7:30 – 17:00, tại Phòng Hội đồng Trường THPT CNNPHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Hội đồng tự đánh giá Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, các nhóm trưởng và thư kí 6 nhóm tiêu chí.
8:00, tại Viện ĐBCL, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Chi bộ Viện ĐBCL.
8:00 – 8:45, tại P.410, A1Ủy viên BTV ĐU – PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Chi bộ P.KHCN -TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.KHCN -TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL; Tổ công tác của UBKT Đảng ủy ĐHQGHN; các đồng chí: Phạm Văm Kim (UBKTĐU), Vũ Văn Hải (Trưởng ban Tuyên giáo ĐU), Bùi Thị Thúy Nga (VPĐU).
9:00, tại Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Chi bộ Trung tâm KĐCLGD.
8:45 – 9:30, tại P.410, A1Ủy viên BTV ĐU – PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với UBKT ĐU của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Tổ công tác của UBKT Đảng ủy ĐHQGHN; các đồng chí: Uỷ viên UBKT Trường ĐHNN, Bùi Thị Thúy Nga (VPĐU).
9:30 – 10:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Tổ công tác của UBKT Đảng ủy ĐHQGHN.
10:00 – 11:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên Trường, Tổ công tác của UBKT Đảng ủy ĐHQGHN.
11:00 – 12:00, tại P.301, A1Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Chi bộ Viện Tài nguyên và Môi trường ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm 4, VNPT Hà Nội về hạ tầng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Sơn (TTPTNL).
THỨ BA, 27/12/2022 
Cả ngày, tại ĐH Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCMHiệu trưởng làm việc với Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM. Thành phần tham dự: thành viên tổ công tác của Trường theo Quyết định số 2888/QĐ-ĐHNN ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng.
8:30, tại Hòa LạcPHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra pháp chế ĐHQGHN năm 2022 ; Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.TT&PC.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị kỳ thi Olympic các môn Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: thành viên Hội thi theo quyết định của Hiệu trưởng.
10:00 – 11:30, tại HT tầng 2 HT Sunwah.PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ bế giảng khoá “Bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn 2022”. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo P.HTPT; BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc; giảng viên, học viên tham gia khoá học và khách mời.
13:00, tại HT tầng 1 SunwahPHT. Hà Lê Kim Anh dự Chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU 2022”.
THỨ TƯ, 28/12/2022 
8:30, tại Hòa LạcBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
8:30 – 10:00, tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban tổ chức và Trưởng các tiểu ban tổ chức Chương trình “Hội làng U 2023”.  Thành phần tham dự: theo Quyết định số 2716/QĐ-ĐHNN ngày 01/12/2022 của Hiệu trưởng.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Đề án Hỗ trợ sinh viên. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CTHSSV.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về hoạt động của Bộ môn Giáo dục khai phóng. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SPTA, P.TCCB, Trưởng Bộ môn Giáo dục khai phóng (K.SPTA).
14:00 tại TT. Khảo thí ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Chi bộ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.
14:00 – 16:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng Đào tạo về kế hoạch nhiệm vụ đào tạo HK2. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.ĐT.
THỨ NĂM, 29/12/2022 
8:00 – 11:30, tại Hoà LạcPHT. Lâm Quang Đông dự Hội nghị giao ban công tác đảm bảo chất lượng. Thành phần tham dự: thành viên theo công văn số 1868/ĐHNN-ĐBCL ngày 21/12/2022 của Hiệu trưởng.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp kiểm tra công tác PCCC tháng 12/2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thanh Xuân, Đoàn Quang Đông, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Ngọc Duẩn (P.QT), Nguyễn Đức Tá (P.CT&CTHSSV), Lê Văn Tuyển (P.KHTC).
9:00 – 10:00, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Chi bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN.
10:00 – 11:00, tại TT.GDTC&TT, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Chi bộ TT.GDTC&TT, ĐHQGHN.
15:00, tại Hoà LạcHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị chuyên đề về đào tạo ngoại ngữ bậc đại học và sau đại học ở ĐHQGHN. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, TT.KT, K.TA.
18:00, tại tầng 7 nhà A1Ban Giám hiệu tham dự chương trình Chào năm mới 2023 dành cho các chuyên gia nước ngoài. Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HTPT, các chuyên gia nước ngoài đang công tác tại trường, đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo có chuyên gia nước ngoài và khách mời.
THỨ SÁU, 30/12/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp xây dựng kế hoạch sử dụng và khai thác cơ sở vật chất năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).
14:00 – 16:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Đàm Minh Thuỷ (K.NN&VH Pháp), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Hoàng Nguyễn Thu Trang (P.KHCN).
16:30 – 17:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN theo Quyết định số 4372/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/12/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc công nhận Hội đồng Trường ĐHNN nhiệm kỳ 2022-2027.
THỨ BẢY, 31/12/2022 
  
CHỦ NHẬT, 01/01/2023 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Thứ Hai, ngày 02/01/2023: Nghỉ bù Tết Dương lịch.