TUẦN 20 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 20 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 14/11/2022 
8:00 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 10:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
10:30 – 12:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Chủ tịch/Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc khối phòng ban trung tâm, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, Trường THCSNN; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.HCTH, P.QT, TT.PTNL, TT.CNTT-TT&HL, TT.ĐMST.
THỨ BA, 15/11/2022 
8:00 – 12:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy (giai đoạn 2019-2025), tổng kết công tác tuyển sinh và triển khai các nhiệm vụ đào tạo, học sinh sinh viên năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: thành viên theo Giấy triệu tập số 1549/GTT-ĐHNN ngày 27/10/2022 của Hiệu trưởng.
14:00 – 17:00, tại Hội trường tầng 2 SunwahPHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Toạ đàm khung đảm bảo chất lượng của khu vực và kinh nghiệm xây dựng, phát triển hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng tại các quốc gia thành viên – Bài học kinh nghiệm từ Châu Âu và Indonesia (do Trung tâm Kiểm định chất lượng ĐHQGHN tổ chức).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp P.QT. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
16:00 – 18:00, tại Dinh thự Đại sứ Hoa KỳPHT. Lâm Quang Đông dự khai mạc Tuần Giáo dục Quốc tế.
17:00 – 19:00, tại Dinh thự Đại sứ New ZealandPHT. Lâm Quang Đông dự Lễ kỷ niệm quan hệ Việt Nam – New Zealand nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand. Thành phần tham dự: ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT).
THỨ TƯ, 16/11/2022 
8:30 – 11:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Đề án Quản trị rủi ro của các khoa, bộ môn trực thuộc Trường. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.TCCB, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, các khoa, bộ môn trực thuộc Trường.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp với BM.NN&VH Ả Rập.
14:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban chỉ đạo và Ban thư kí xây dựng Dự án Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Thành phần tham dự: theo Quyết định số 1285/QĐ-ĐHNN ngày 13/08/2020 và Quyết định số 1408/QĐ-ĐHNN ngày 20/8/2020 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Đề án Quản trị rủi ro của P.ĐT, K.SĐH, P.CT&CTHSSV, K.ĐT&BDNN. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, P.CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm K.ĐT&BDNN.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Đề án Quản trị rủi ro của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu và Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT CNN và Trường THCS NN; Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV.
THỨ NĂM, 17/11/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội việc làm năm 2022. Thành phần tham dự: toàn thể thành viên Ban tổ chức Ngày hội việc làm theo quyết định số 1380/QĐ-ĐHNN ngày 13/7/2022 của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 18/11/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn Trường), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
8:30, tại HT Nguyễn Văn ĐạoPHT. Lâm Quang Đông dự Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.406, A1Hiệu trưởng dự Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường đợt 3 năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Đàm Minh Thủy, Nguyễn Việt Quang (K.NN&VH Pháp), Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Bùi Thị Thúy Nga (VPĐU), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).
THỨ BẢY, 19/11/2022 
  
CHỦ NHẬT, 20/11/2022