TUẦN 17 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 17 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 24/10/2022 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:00 – 10:00, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông tiếp đoàn công tác Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan). Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị: P.HTPT, BM.ĐNA.
10:00 – 12:00, tại Homies A2Ban Giám hiệu dự Hội nghị sơ kết 01 năm thành lập các Cộng đồng chuyên môn Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: các khoa đào tạo, P.ĐT, P.KHCN, P.TCCB, P.KHTC; Ban Chỉ đạo xây dựng cộng đồng chuyên môn theo Quyết định số 1863/QĐ-ĐHNN ngày 10/11/2021 của Hiệu trưởng; Trưởng các Cộng đồng chuyên môn.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với đoàn công tác Victoria University of Wellington. Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA).
THỨ BA, 25/10/2022 
8:00 – 9:30, tại P.404, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với TT.ĐBCL.
8:30 – 10:00, tại Khu liên hợp thể thao đa năngPHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra công tác PCCC tháng 10/2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Nguyễn Mạnh Thắng (P.ĐT), Nguyễn Tùng Lâm (Khoa ĐT&BDNN), Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trọng Khương, Kim Văn Hưng (P.QT), Vũ Việt Hùng (THCSNN), Nguyễn Thái Bình (TT.CNTT-TT&HL).
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy, Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác đào tạo – học sinh sinh viên năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; lãnh đạo các đơn vị: TT.ĐMST, TT.CNTT-TT&HL.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc xây dựng Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước ngoài. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và khách mời.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (Công đoàn), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST).
THỨ TƯ, 26/10/2022 
8:00 – 9:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.  Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
9:00 – 11:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.   Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 
10:00 – 10:30, tại P.301,  A1PHT. Lâm Quang Đông tiếp đón Phó Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm và toàn thể cán bộ BM.NN&VH Ả rập.
16:30, tại Trụ sở Tổng cục 2 Bộ Quốc phòngPHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Lễ ký kết của ĐHQGHN với Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng.
17:00 – 18:30, tại Homies A2Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi bộ sinh viên. Thành phần tham dự: cán bộ VPĐU và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ sinh viên.
18:00, tại Khách sạn Melia Hà NộiPHT. Lâm Quang Đông dự Quốc khánh Áo.
THỨ NĂM, 27/10/2022 
9:00 – 11:00, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với đoàn công tác Đại học Monash. Thành phần tham dự: Trưởng đơn vị, chuyên viên phụ trách K.SĐH; học viên sau đại học và các giảng viên quan tâm.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai Chương trình Ngày hội việc làm năm 2022. Thành phần tham dự: thành viên BTC Chương trình Ngày hội việc làm năm 2022 theo Quyết định số 1380/QĐ-ĐHNN ngày 12/7/2022 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban giám sát công tác truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thuỷ (TT.CNTT-TT&HL), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Minh Quang (TT.ĐMST), Đỗ Phương Anh (THPTCNN), Phạm Thị Nga (THCSNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.TT&PC), Cao Văn Đông (P.HCTH), Vũ Thị Kim Ngân (P.KHCN).
15:30 – 17:00, tại P.201, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị tập huấn lớp trưởng. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, Chủ tịch HSV.
THỨ SÁU, 28/10/2022 
8:30 – 11:30, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm trong khuôn khổ Hội thảo IGRS2022. Thành phần tham dự: Trưởng đơn vị, chuyên viên phụ trách K.SĐH; học viên sau đại học và các giảng viên quan tâm.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TT.CNTT-TT&HL về việc triển khai Đề án Quản trị rủi ro. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.CNTT-TT&HL.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN QG.17.44: “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”. Thành phần tham dự: các ông/bà:  Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).
THỨ BẢY, 29/10/2022 
8:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình LiênPHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo IGRS2022. Thành phần tham dự: Trưởng đơn vị, chuyên viên phụ trách K.SĐH; học viên sau đại học và các giảng viên quan tâm.
CHỦ NHẬT, 30/10/2022