TUẦN 23 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 23 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 05/12/2022 
8:15, tại Hội trường tầng 2, Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc (cả ngày)Ban Giám hiệu tham dự Lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số”.
THỨ BA, 06/12/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV, lãnh đạo TT.ĐMST, Chủ tịch HSV Trường.
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).
10:00 – 12:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp với P.KHCN về việc chuẩn bị tổ chức ngày Chính hội UNC2023 (24/4/2023). Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN.
14:30 – 16:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp về các Đề án Đổi mới Sáng tạo năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.TCCB.
14:00 – 17:00, tại P.103, A3PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp Đoàn công tác ĐHQGHN kiểm tra hậu kiểm tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022. Thành phần tham dự: Trưởng khoa và các chuyên viên phụ trách K.SĐH.
16:00 – 17:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc về kế hoạch tổ chức thi ĐGNL ngoại ngữ trên máy tính. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách TT. Khảo thí; các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và khách mời.
THỨ TƯ, 07/12/2022 
8:00 – 11:30, tại Hội trường Nguyễn Văn ĐạoBan Giám hiệu dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động bầu các thành viên Hội đồng Trường, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TNCS HCM; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn, trực thuộc Khoa; Trưởng, Phó các tổ chuyên môn của Trường THPTCNN, Trường THCS NN; Đại biểu được bầu của các đơn vị.
10:00 – 12:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc với Đoàn kiểm tra Hàn Quốc về hoạt động Dự án ULIS AKS Core. Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc, Ban Dự án ULIS AKS Core, thành viên Ban quản lý Dự án.
13:00, tại Hội trường tầng 2, Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa LạcBan Giám hiệu tham dự Lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số”.
THỨ NĂM, 08/12/2022 
Cả ngày, tại P.208, A1Hiệu trưởng tiếp công dân. Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (Trưởng P.TT&PC).
8:30, trực tuyến và tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lớp bối dưỡng huấn đào tạo về sử dụng và quản lý phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) của Bộ GD&ĐT. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH).
  9:00 – 11:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp kiểm điểm Chi bộ P.QT – TT.PTNL năm 2022. Thành phần tham dự: toàn thể Đảng viên Chi bộ P.QT – TT.PTNL năm 2022.
10:30 – 11:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng tiếp và làm việc với Đại sứ Vương quốc Ả-Rập-Xê-út tại Việt Nam. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm và toàn thể cán bộ Bộ môn NN&VH Ả Rập; ông Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm chuyên gia chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: nhóm chuyên gia chuyển đổi số theo Quyết định số 1441/QĐ-ĐHNN ngày 20/7/2022 của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 09/12/2022 
8:30, tại Phòng họp Tầng 2 Nhà Điều hành ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
9:00 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc về kế hoạch phát triển bộ học liệu kèm theo ứng dụng học tiếng Hàn Genie-K. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, K.NN&VH Hàn Quốc và khách mời.
9:30 – 11:30, tại Hội trường A SQLQ1PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo đại học văn bằng 2 hệ VLVH (khóa 3) cho cán bộ giảng viên Trường Sỹ quan Lục quân 1. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Ban chủ nhiệm, giáo vụ Khoa ĐT&BDNN.
10:00 – 12:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai chủ trương phân hóa trình độ người học về năng lực tiếng và điều chỉnh, xây dựng môn học mới năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các đơn vị: P.ĐT, Ban chủ nhiệm K.SPTA, K.VH&NN Trung Quốc, K.NN&VH Nhật Bản.
14:00 – 15:30, tại P.406, A1Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu định dạng đề thi Olympic ĐHQGHN. Thành viên tham dự: thành viên hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Ban cố vấn, Ban tổ chức và Trưởng tiểu ban tổ chức chương trình “Hội làng U 2023”. Thành phần tham dự: thành viên theo Quyết định số 2716/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng ngày 1/12/2022.
THỨ BẢY, 10/12/2022 
  
CHỦ NHẬT, 11/12/2022 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Ngày 06/12/2022 và 08/12/2022 (thứ Ba và thứ 5), tại P.406, A1: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN làm việc với các Chi bộ trong toàn Trường. Thành phần tham dự: thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trong Trường; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Trường. Lưu ý: thời gian Ủy ban kiểm tra làm việc với các Chi bộ xem TẠI ĐÂY.