Tháng Mười Hai 2022 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2022

Mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật

Ngày 28/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL thực hiện

Ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023

Ngày 13/12/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2801/QĐ-ĐHNN về việc ban hành cấu trúc đề thi các môn ngoại ngữ trong kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc