ttpc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by ttpc

[Infographic] Luật An ninh mạng

Từ ngày 28 đến ngày 31/8/2023, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Tuần lễ hội nhập cho tân sinh viên khoá QH2023.F1. Thông qua chuyên đề “Uliser hiểu biết về luật”, các bạn sinh viên đã nắm rõ hơn các quy định