Lịch công tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 44, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo TUẦN 44, NĂM HỌC 2021-2022 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)

TUẦN 43, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 43, Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/4/2022

TUẦN 42, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/4/2022)

TUẦN 40, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo lịch tuần 40, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022

TUẦN 39, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 39, Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022

TUẦN 37, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 37, từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022

TUẦN 36, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 36, Từ ngày 28/2/2022 đến ngày 06/3/2022

TUẦN 35, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 35, Từ ngày 21/2/2021 đến ngày 27/2/2021