Lịch công tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 04, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo lịch công tác tuần 04 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

TUẦN 47, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp thông báo TUẦN 47, NĂM HỌC 2020-2021 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)