Báo chí nói về chúng tôi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Báo chí nói về chúng tôi

Văn hóa đọc phát triển trong khuôn viên trường học

Hiện nay, nhiều bạn trẻ phát triển văn hóa đọc dưới mô hình câu lạc bộ sách tại các trường học, đặc biệt là tại bậc đại học.   Câu lạc bộ sách ở các trường góp phần lan tỏa văn hóa đọc. Ảnh: URC.