Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 26/4/2023, Cộng đồng chuyên môn Tăng cường Công tác Chính trị tư tưởng của cán bộ và học sinh – sinh viên đã tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Diễn giả của tọa đàm là PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự tọa đàm có các thành viên COP, CLB Lý luận trẻ, cán bộ và sinh viên quan tâm.

Trong tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng đã chia sẻ những thông tin về Hồ Chí Minh và cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn có giá trị để các thế hệ sau học tập, noi gương. Trong đó, diễn giả nhấn mạnh các tư tưởng về phát triển con người và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Hồ Chí Minh.

Với phong cách trình bày lôi cuốn, có dẫn chứng sinh động qua video và hình ảnh của diễn giả, tọa đàm khép lại với những phản hồi tích cực.

Một số hình ảnh khác:

ULIS Media