20222023.tuan43 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan43

Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 26/4/2023, Cộng đồng chuyên môn Tăng cường Công tác Chính trị tư tưởng của cán bộ và học sinh – sinh viên đã tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí