cộng đồng chuyên môn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: cộng đồng chuyên môn

Buổi trao đổi chuyên môn “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về kiểm tra đánh giá Ngữ âm trong bối cảnh tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ toàn cầu và ảnh hưởng của áp lực thời gian trong nhiệm vụ đọc nhanh”

Ngày 31/10/2023, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt trao đổi chuyên môn về việc kiểm tra đánh giá Ngữ âm trong bối cảnh tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu (ELF),