cộng đồng chuyên môn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: cộng đồng chuyên môn

Thông báo về việc tổ chức hai chuyên đề tư tưởng và truyền thông

𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐇𝐀𝐈, 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐𝟐 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐍𝐀̆𝐌, 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐂𝐎́ 𝐆𝐈̀ Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓? Trân trọng kính mời các thầy cô và các em sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động COP tư tưởng với các chuyên đề sau: 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂̀ 𝟏: 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠

Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 26/4/2023, Cộng đồng chuyên môn Tăng cường Công tác Chính trị tư tưởng của cán bộ và học sinh – sinh viên đã tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí