cộng đồng chuyên môn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: cộng đồng chuyên môn

Tổ chức tọa đàm “Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”

Ngày 15/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “ Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”. Đây là một trong những hoạt động được xây dựng và nằm trong chương trình phát triển COP của COP Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.