Thông báo về Tọa đàm: Những điều nhạy cảm và ứng phó của Biên/Phiên dịch – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Tọa đàm: Những điều nhạy cảm và ứng phó của Biên/Phiên dịch

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội kính mời các đại biểu quan tâm tham dự Tọa đàm với chủ đề: Những điều nhạy cảm và ứng phó của Biên/Phiên dịch.

Chủ trì: PGS.TS. Lâm Quang Đông (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội)

Diễn giả:

1.TS. Lê Hoài Ân (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội)

2.TS. Phạm Ngọc Thạch (Trường Đại học Hà Nội)

Thời gian: 15:00-17:00 ngày 24/12/2021

Hình thức: Trực tuyến (Zoom Webinar)

Link đăng ký: bit.ly/Toadambienphiendich

Qua phần chia sẻ và trao đổi từ các chuyên gia, Tọa đàm cung cấp những thông tin bổ ích trong lĩnh vực biên phiên dịch. Trân trọng kính mời.