Thông báo về Hội thảo khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Hội thảo khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới”

Hội thảo khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới” do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm giảng dạy tiếng Ả Rập tại Việt Nam (1996-2021) và ngày Quốc tế tiếng Ả Rập 18/12.
 
Mục đích của hội thảo nhằm tạo cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam và Ả Rập được trình bày những nghiên cứu của mình về ngôn ngữ Ả Rập và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh hiện nay.
 
• Hội thảo được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN kết hợp trực tuyến qua Zoom Meetings.
• Các nội dung chính của Hội thảo: Ngôn ngữ học, Giảng dạy tiếng Ả Rập, Công nghệ trong giảng dạy tiếng Ả Rập.
• Ngôn ngữ của Hội thảo: tiếng Ả Rập.
• Chương trình dự kiến:
– 03 báo cáo phiên toàn thể từ các GS, TS thuộc 03 trường Đại học tại Ai Cập.
– 08 báo cáo trình bày ở 2 tiểu ban song song.
• Đăng ký tham dự tại link: https://bit.ly/HoithaoquocteARap
• Hỗ trợ thông tin: Văn phòng khoa BM NN&VH Ả Rập
Điện thoại: 24 6253 7731
Email: vpkarap.ulis@gmail.com
Trân trọng kính mời!