Tổ chức các khóa bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phục vụ đào tạo cho cán bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức các khóa bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phục vụ đào tạo cho cán bộ

Trong tháng 11 và 12 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức các khóa bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phục vụ đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phục vụ đào tạo và cán bộ giảng dạy toàn trường.

ThS. Nguyễn Thị Lan Hường – Phó Trưởng phòng HCTH, Chuyên gia Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ULIS tập huấn về sử dụng phần mềm Outlook

Khóa học diễn ra theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Meeting. Mỗi buổi tập huấn đều có những nội dung cụ thể nhằm trang bị một cách tổng quát các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức, người lao động toàn Trường.

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng Outlook: Cài đặt và sử dụng các tính năng của outlook như gửi nhận email, calendar, danh bạ, danh mục công việc,…

Tập huấn sử dụng Office 365: Hướng dẫn sử dụng các công cụ phần mềm văn phòng trực tuyến trong bộ Office 365-A1 dành cho giáo dục.

Tập huấn thiết kế các ấn phẩm poster, infographic: Hướng dẫn thiết kế các sản phẩm giới thiệu sự kiện, diễn giả và infographic bằng công cụ Canva.

Tập huấn kỹ thuật scan và chia sẻ tài liệu bằng ứng dụng mobile app: Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng công cụ scan tài liệu và nhận dạng văn bản bằng các phần mềm phổ biến trên thiết bị di động.

Tổ chức lưu trữ đám mây + làm QR code và rút gọn link

Sử dụng học liệu số trên MS Teams vào dạy học kết hợp

Có khoảng 200 cán bộ đăng ký tham gia chương trình bồi dưỡng. Với nội dung và hình thức mang tính thực tiễn cao, các khóa bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng bổ ích và thiết thực với các thầy cô, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai dạy học trực tuyến như hiện nay.

Thanh Hiền