Gương mặt ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Gương mặt ULIS

Học tập tại Đức và cơ hội để trưởng thành

Du học nước ngoài là cơ hội mà Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN luôn tích cực nỗ lực đem tới cho sinh viên. Cùng tìm hiểu trải nghiệm của Ninh Anh Thắng, một nam sinh xuất sắc đến từ ULIS và cũng từng là