Thông báo về việc Tổ chức hoạt động “Sắc màu của sự tử tế” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc Tổ chức hoạt động “Sắc màu của sự tử tế”

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhà Trường giao, Trung tâm Tư vấn – Phát triển cá nhân (UPC) thông báo về việc Tổ chức hoạt động “Sắc màu của sự tử tế” gồm hai hoạt động như sau:
 
1. Hoạt động 1: Dự án “Sắc màu của sự tử tế”
 
Mục tiêu: Xây dựng được một cộng đồng sống tích cực mà ở đó mọi người có văn hóa làm việc tốt, việc tử tế dù lớn hay nhỏ cho bản thân, cho mọi người xung quanh, cho cộng đồng và xã hội mỗi ngày.
 
Đối tượng: Tất cả sinh viên, thầy cô trường ĐHNN, ĐHQGHN (có thể mở rộng đến người thân, bạn bè…); sinh viên, học sinh các trường tiếp cận được đến chương trình.
 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/12/2021 – hết ngày 16/1/2022.
 
Nội dung:
 
– Người tham gia sẽ được mời điền vào một phiếu đăng ký tham gia, đánh giá mức năng lượng, cảm xúc khi bắt đầu tham gia chương trình và phiếu “Tôi tự hứa làm việc tử tế mỗi ngày”.
 
– Người tham gia sẽ tham dự vào một hành trình “Tôi tốt hơn mỗi ngày” với 3 chặng tương đương với 3 tuần:
 
+ Tuần 1: Tôi tử tế với bản thân.
 
+ Tuần 2: Tôi tử tế với mọi người xung quanh.
 
+ Tuần 3: Tôi tử tế với môi trường, xã hội.
 
Yêu cầu:
 
– Người tham gia sẽ thực hiện những việc tốt mỗi ngày được nêu trong mỗi hành trình được gửi đến mỗi đầu tuần và tự theo dõi bằng nhật ký tôi tử tế do Trung tâm UPC cung cấp.
 
– Kết thúc chương trình người tham gia sẽ gửi bảng nhật ký “Tôi tử tế” đã được thực hiện tất cả các chặng kèm một số bức ảnh tâm đắc trong quá trình thực hiện dự án về Ban tổ chức chương trình. Đồng thời viết một bài cảm nhận, đánh giá sự thay đổi của bản thân hoặc giá trị mình nhận được sau khi tham dự chương trình chia sẻ folder lên trang Facebook cá nhân có gắn hashtag, tag Facebook của trung tâm.
 
Phần thưởng:
 
– Người tham gia đạt đủ các điều kiện trên sẽ nhận được certificate tham gia chương trình.
 
– 10 bài chia sẻ ấn tượng sẽ nhận được một món quà đến từ ban tổ chức.
 
Link đăng ký tham dự chương trình: https://by.com.vn/kxzj0V (Để thuận lợi cho công tác tổ chức, các sinh viên, cán bộ – giảng viên đăng ký tham gia theo đường link trên trước thứ hai, ngày 20/12/2021).
 
2. Hoạt động 2: Tọa đàm “Sắc màu của sự tử tế”
 
Mục tiêu: Tạo không gian chia sẻ, truyền thông điệp, giá trị tích cực về sự tử tế đến những người tham gia chương trình.
 
Đối tượng:
 
– Tất cả sinh viên tham gia dự án “Sắc màu của sự tử tế”.
 
– Giảng viên, sinh viên Ulis quan tâm đến chương trình.
 
Hình thức: Qua Zoom online (thông tin về Meeting ID và Passcode sẽ được gửi trực tiếp đến email đăng ký trước khi chương trình diễn ra).
Thời gian: 19:00 – 21:00, ngày 20/1/2022 (nếu có thay đổi về thời gian Ban tổ chức sẽ thông báo sau cụ thể sau).