Ký kết hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản về việc thành lập Bàn trao đổi thông tin – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản về việc thành lập Bàn trao đổi thông tin

Ngày 19/1/2022 đã diễn ra lễ ký kết về việc thành lập Bàn trao đổi thông tin của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Diễn ra theo hình thức trực tuyến, buổi lễ có sự góp mặt của Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo và cán bộ hai trường.

Tại lễ ký kết, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ, xác lập việc thành lập Bàn trao đổi thông tin (Global Japan Desk) của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (tầng 2 nhà A4). Bàn có nhiệm vụ giúp tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần gia tăng trao đổi sinh viên giữa hai trường và các nhiệm vụ khác.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo đã thiết lập quan hệ hợp tác từ những năm 90, chính thức ký kết vào năm 2015. Hai trường đã tiến hành hợp tác trong nhiều hoạt động như: xây dựng chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, tổ chức thực tập, nghiên cứu khoa học,…

Qua lễ ký kết, hy vọng quan hệ hai trường ngày càng bền chặt với nhiều hoạt động được triển khai hơn nữa trong tương lai.

ULIS Media