5 sản phẩm và 1 cá nhân Trường Đại học Ngoại ngữ được vinh danh trong Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN lần thứ hai – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

5 sản phẩm và 1 cá nhân Trường Đại học Ngoại ngữ được vinh danh trong Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN lần thứ hai

Ban Tổ chức Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN lần thứ hai (VNU Teaching Awards 2021) vừa công bố danh sách giải thưởng. Trong đó, có 5 sản phẩm của Trường Đại học Ngoại ngữ được trao giải, bao gồm:

Ngoài ra, CTE cũng đặc biệt ghi nhận và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tích cực – tận tâm” cho 05 thầy cô thuộc 04 sản phẩm dự thi thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học. Cô Nguyễn Thị Thùy Linh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với sản phẩm: “Tạo động lực học tập trực tuyến cho học sinh thông qua dự án Cá nhân hóa góc học tập” (Hạng mục 2) đã được vinh danh.

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy sẽ trao cúp và chứng nhận “Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN năm 2021” (VNU Innovative Educators 2021) cho các giảng viên/giáo viên thuộc 10 sản phẩm xuất sắc nhất trên tại sự kiện Ngày hội Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN – VNU Teaching Festival (dự kiến tổ chức ngày 19/01/2022) theo hình thức trực tuyến qua Zoom Meetings.

——————————————–

“Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN” (VNU Teaching Awards) là sáng kiến của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN nhằm khuyến khích và hỗ trợ việc triển khai các ý tưởng, sáng kiến về đổi mới hoạt động dạy học của giảng viên, giáo viên tại các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQGHN thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giáo dục hiện đại trong hoạt động dạy học. Đây là năm thứ 2 Giải thưởng này được tổ chức tại ĐHQGHN. Năm 2020, Giải thưởng đã ghi nhận đóng góp của các giảng viên tại ĐHQGHN đối với hoạt động đổi mới dạy học cho hơn 50 thầy cô có 20 sản phẩm dự thi xuất sắc nhất thuộc 3 hạng mục dự thi. Năm nay, với chủ đề “Linh hoạt – Mẫu mực – Sáng tạo (LMS) trong tổ chức dạy học”, Ban tổ chức đã nhận được hơn 50 đăng ký tham gia Giải thưởng từ các cá nhân và nhóm giảng viên, đặc biệt có tham gia tích cực của các giáo viên trẻ từ khối giáo dục phổ thông thuộc các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN.