20212022.tuan30 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan30

5 sản phẩm và 1 cá nhân Trường Đại học Ngoại ngữ được vinh danh trong Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN lần thứ hai

Ban Tổ chức Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN lần thứ hai (VNU Teaching Awards 2021) vừa công bố danh sách giải thưởng. Trong đó, có 5 sản phẩm của Trường Đại học Ngoại ngữ được trao giải, bao gồm: Ngoài ra, CTE

Báo cáo thường niên 2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với