Thông báo về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội