hcth – Trang 30 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by hcth

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52, TỪ NGÀY 07.8.2017 ĐẾN NGÀY 13.8.2017

Phòng Hành chính Tổng hợp xin trân trọng thông báo LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52, TỪ NGÀY 07.8.2017 ĐẾN NGÀY 13.8.2017

THỨ TƯ, 09.8.2017
 8h30-9h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban chỉ đạo đổi mới đào tạo tín chỉ bậc đại học ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.
Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và các thành viên theo Quyết định số 1231/QĐ-ĐHNN ngày 23/6/2017 của Hiệu Đào T
Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT. Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHTC, Giám đốc TT.CNTT-TT&HL, Ban chủ nhiệm và các Trưởng bộ môn Khoa Tiếng Anh, chuyên viên phụ trách phòng Đào tạo, chuyên viên văn phòng Khoa Tiếng Anh.
 14h15 tại HT Sunwah: Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên tiếng Hàn năm 2017 (Khóa học từ 9/8~12/8: tại HT Sunwah và P509A1).
Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Khoa NN&VH Hàn Quốc, các học viên và khách mời.
THỨ NĂM, 10.8.2017
 7h30-11h30 (chiều 13h30-17h00) tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tiếp nhận SV năm thứ nhất nhập học.
Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện các Khoa đào tạo ĐHCQ, cán bộ các đơn vị được phân công theo CV số 911/ĐHNN-CTHSSV ngày 03/8/2017 của Hiệu trưởng.
 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.