TUẦN 49, TỪ NGÀY 17.7.2017 ĐẾN NGÀY 23.7.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 49, TỪ NGÀY 17.7.2017 ĐẾN NGÀY 23.7.2017

THỨ HAI, 17.7.2017

8h00-9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

8h30-11h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban chấp hành Hội cựu giáo chức Trường ĐHNN.

Thành phần: BCH Hội cựu giáo chức Trường ĐHNN và khách mời.

8h30 tại Sóc Sơn: Khoa NN&VH Hàn Quốc tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Khoa NN&VH Hàn Quốc.

8h30-10h00 tại phòng Giám đốc TT.CNTT-TT&HL, C2: Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm CNTT-TT&HL.

9h00-11h00 tại phòng 301, A3: Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm NN&QTH.

9h00-10h30 tại phòng 507, A1: Bộ môn Tâm lý Giáo dục tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Bộ môn Tâm lý Giáo dục.

14h00-15h30 tại phòng 604, A1: Trung tâm Khảo thí tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm Khảo thí.

THỨ BA, 18.7.2017

8h00-11h00 tại Đồ Sơn, HP: Họp Đảng ủy Trường ĐHNN.

 Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên và khách mời.

THỨ TƯ, 19.7.2017

8h00-11h30 tại P.410- A1: Hội thảo chuyên gia góp ý cấp toàn quốc “Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” .

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, thành viên nhóm nghiên cứu và các đại biểu có giấy mời.

8h30-10h00 tại phòng 301, A1: Phòng Đào tạo tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC Phòng Đào tạo.

8h30-10h00 tại phòng 203, A1: Phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Phòng Kế hoạch Tài chính.

10h00-11h30 tại phòng 501, A1: Phòng Thanh tra và Pháp chế tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Phòng Thanh tra và Pháp chế.

10h00-11h30 tại phòng 503, A1: Bộ môn NN&VH Ả Rập tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và toàn thể CBVC Bộ môn NN&VH Ả Rập.

14h00 -15h30 tại phòng 508, A1: Bộ môn NN&VH Việt Nam tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Bộ môn NN&VH Việt Nam.

14h00-15h30 tại phòng 302, A1: Phòng Tổ chức Cán bộ tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và toàn thể CBVC Phòng Tổ chức Cán bộ.

15h30-17h00 tại phòng 401, A1: Hiệu trưởng làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng KHTC, Trưởng phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm PTNL, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

15h30-17h00 tại phòng 301, A1: Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

THỨ NĂM, 20.7.20178h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h00-10h30 tại HT 1- Sunwah: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và toàn thể CBVC Trường THPT CNN.

8h00-10h00 tại phòng 410, A1: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ 1 năm 2017

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và thành viên ban tổ chức Hội thảo theo quyết định số 315/QĐ-ĐHNN ngày 20/01/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN.

8h00-10h00 tại phòng 401, A1: Họp xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2017.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài theo Quyết định số 1357/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng.

9h00-11h00 tại phòng 510, B2: Khoa NN&VH Trung Quốc tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Khoa NN&VH Trung Quốc.

10h30 11h30 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Khóa QH2014 và QH2015

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể thành viên Hội đồng theo quyết định số 1254/QĐ-ĐHNN ngày 27/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN.

13h30-15h30 tại Đồ Sơn, HP: Khoa NN&VH Nga tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: Toàn thể CBVC Khoa NN&VH Nga.

14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp đoàn cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng tại Trường ĐH Văn Tảo, Đài Loan, Trung Quốc.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Phạm Minh Tiến (K.Trung), Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh (P.TCCB), các cán bộ tham gia đoàn theo QĐ số 1166/QĐ-ĐHNN ngày 16/6/2017 và QĐ số 1266/QĐ-ĐHNN ngày 30/6/2017 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 21.7.2017

9h00-11h30 tại phòng 516, B2: Khoa NN&VH CNN tiếng Anh tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Khoa NN&VH CNN tiếng Anh.

13h30-16h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Khoa Sư phạm tiếng Anh tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Khoa Sư phạm tiếng Anh.

15h30-17h00 tại phòng 110, A1: Phòng Chính trị và Công tác HSSV tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC Phòng Chính trị và Công tác HSSV.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  • Phòng HTPT thực hiện công văn số 2189/ĐHQGHN-HTPT về việc báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2012-2017 và đề xuất nội dung hợp tác giai đoạn 2017-2020 với tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hà Nội, hạn nộp báo cáo trước ngày 17/7/2017.