LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52, TỪ NGÀY 07.8.2017 ĐẾN NGÀY 13.8.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52, TỪ NGÀY 07.8.2017 ĐẾN NGÀY 13.8.2017

THỨ HAI, 07.8.2017

 • 8h00-10h00 tại phòng 301, A1: Họp triển khai các nhiệm vụ thuộc Dự án xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến BDGV về phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHTC, Giám đốc TT.CNTT-TT&HL, Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN và các giảng viên được mời (Khoa ĐT&BDNN chuẩn bị nội dung).

 • 8h00 tại phòng 509, A1: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Trường ĐHNN (Khóa học từ ngày 07/8-24/8/2017).

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng TCCB và toàn thể giảng viên theo Quyết định số 1489/QĐ-ĐHNN ngày 03/8/2017 của Hiệu trưởng.

 • 10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 14h0015h30 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu chuyên khảo “Đặc điểm loại hình học của phương vị từ trong tiếng Hán”, do TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên biên soạn.

Thành phần: Thành viên Hội đồng nghiệm thu theo quyết định số 1488/QĐ-ĐHNN ngày 02/8/2017 của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

 • 15h00-16h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban tổ chức cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ PTTH 2017.

Thành phần: PHT. Ngô Minh Thủy, các ông/bà: Vũ Văn Hải (Trưởng Phòng CT&CT HSSV), Nguyễn Thành Văn (Hiệu trưởng Trường THPT CNN), lãnh đạo phòng Hợp tác và Phát triển, Phạm Văn Kim (Trưởng phòng Quản trị), Khoa Anh Việt (Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL), Phạm Minh Tiến (Trưởng Khoa NN&VH Trung Quốc), Bí thư Đoàn TN Trường.

THỨ BA, 08.8.2017

 • 8h00 (cả ngày) tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2017-2018 Trường ĐHNN.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, Giáo sư, Phó giáo sư; Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Nữ công Trường, Trưởng/Phụ trách các đơn vị trực thuộc Trường, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Thư ký Hiệu trưởng, đại biểu bầu từ các đơn vị và khách mời (Trang phục: Nam mặc áo trắng, thắt caravat, quần sẫm màu; nữ mặc áo dài truyền thống).

THỨ TƯ, 09.8.2017 

 • 8h309h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban chỉ đạo đổi mới đào tạo tín chỉ bậc đại học ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và các thành viên theo Quyết định số 1231/QĐ-ĐHNN ngày 23/6/2017 của Hiệu trưởng (gồm các ông/bà: HT Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thúy Lan, Lê Khánh Trang, Vũ Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Thanh Nhã, Đinh Hồng Vân, Trần Thị Hường, Đào Thị Nga My, Đinh Thị Thu Huyền, Phạm Minh Tiến, Lê Hoài Ân, Lê Thị Khuyên, Chử Thị Bích, Nguyễn Thị Thắng, Khoa Anh Việt, Nguyễn Thị Lan Hường).

 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai giảng dạy ngoại ngữ trong các đơn vị thành viên ĐHQGHN năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT. Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHTC, Giám đốc TT.CNTT-TT&HL, Ban chủ nhiệm và các Trưởng bộ môn Khoa Tiếng Anh, chuyên viên phụ trách phòng Đào tạo, chuyên viên văn phòng Khoa Tiếng Anh.

 • 14h15 tại HT Sunwah: Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên tiếng Hàn năm 2017 (Khóa học từ 9/8~12/8: tại HT Sunwah và P509A1).

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Khoa NN&VH Hàn Quốc, các học viên và khách mời.

THỨ NĂM, 10.8.2017

 • 7h30-11h30 (chiều 13h30-17h00) tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tiếp nhận SV năm thứ nhất nhập học.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện các Khoa đào tạo ĐHCQ, cán bộ các đơn vị được phân công theo CV số 911/ĐHNN-CTHSSV ngày 03/8/2017 của Hiệu trưởng.

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 10h00-11h30 tại phòng 410, A1: Ban Giám hiệu làm việc với BCH Hội Cựu giáo chức Trường ĐHNN.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Hội Cựu giáo chức Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường và các đại biểu có giấy mời.

THỨ SÁU, 11.8.2017

 • 8h00 -9h30 (chiều 16h15-17h00) tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Phiên tổng thể Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long, thành viên Ban tổ chức Hội thảo, báo cáo viên, các đại biểu có giấy mời, HVCH và NCS Khoa Sau đại học.

 • 10h00 –12h00 (chiều 14h00-16h00) tại HT Vũ Đình Liên và P308-312, Nhà B2: Báo cáo tại các Tiểu ban.

Thành phần: Thành viên các tiểu ban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP