LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51, TỪ NGÀY 31.7.2017 ĐẾN NGÀY 06.8.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51, TỪ NGÀY 31.7.2017 ĐẾN NGÀY 06.8.2017

THỨ HAI, 31.7.2017

  • 10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
  • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cùng ĐHQGHN làm việc về Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

THỨ BA, 01.8.2017

  • 10h00-11h00 tại phòng 509, A1: Bế giảng Khóa học tiếng Việt cho sinh viên Trường Đại học Keimyung – Hàn Quốc.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa VNN&VH Hàn Quốc, các học viên.

THỨ TƯ, 02.8.2017

  • 8h00-9h30 tại phòng 410, A1: Họp giao ban công tác tháng 8/2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các Khoa: Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ; Giám đốc các Trung tâm: Khảo thí, CNTT-Truyền thông và Học liệu, NCGDNN và ĐBCL, NN và QTH, Phát triển Nguồn lực.

  • 10h00 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 462/QĐ-ĐHNN ngày 01/3/2017 và Quyết định số 1315/QĐ-ĐHNN ngày 07/7/2017  của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 03.8.2017

  • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

THỨ SÁU, 04.8.2017

THỨ BẢY, 08.8.2017

  • 14h30 tại phòng 103, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cùng ĐHQGHN tiếp Giáo sư Phan Khánh Trung, Chủ tịch Hội Thư pháp truyền thừa Trung Hoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP